چشم انداز

هر چشم انداز با رهبری چشم اندازنگر و دور‌اندیش آغاز می‌شود که قادر به ایجاد تصاویر ذهنی و کلامی از وضعیت‌های مطلوب آینده است؛ هم‌چنین، مهم است که این رهبران چشم اندازنگر و دور‌اندیش، چشم اندازهای خود را با شرکای خود، مشتریان، تأمین‌کنندگان و کارکنان به اشتراک بگذارند.

سازه‌های مدرن

از ویرانه های بناهای تاریخی و کاخ های بزرگ شاهان باستان تا حمام های مدرن امروزی˓ مرمریت ها تاریخ غنی و پرهیاهویی را گذرانده است. دشواری های ساخت و توسعه ساختمان و فراوانی متریال های مصنوعی، دوام و در دسترس بودن متریال، استفاده از سنگ را به عنوان یک گزینه ارزان، مقاوم و سهل الوصول گسترش داده است.

اما نکته بسیار مهم در استفاده از مرمریت استفاده از روش های جدید در طراحی و معماری است. روش های مبتکرانه در طراحی می تواند مرمریت را به دوران شکوه خود بازگرداند. امروزه با گسترش روشهای برش متنوع، امکان ایجاد بناهای باشکوه و زیبا در زمان اندک فراهم گردیده است.

دیدگاه‌های
ساختمانی

زیبایی در طراحی

معماری خطی