طراحی داخلی

طراحی داخلی دانشی بوده که در آن، فضاهای مختلف داخل یک ساختمان بر اساس استانداردها و ضوابط مربوط در یک نظام معمارانه طراحی می‌شوند. در واقع معماری داخلی، هنر طراحی قسمت‌های مختلف داخل ساختمان به شمار می‌آید و در این رشته، اصل اساسی، توصیف فضاهای درونی ساختمان و ارتقای سطح سکونت در مکان بر اساس معیارهای انسانی است.

سازه‌های مدرن

ایده های مدرن طراحی داخلی اغلب در اطراف خطوط ساده و تمیز ساخته شده اند. خطوط افقی و عمودی قوی در معماری مدرنیستی در طراحی مبلمان و دکوراسیون منعکس شده است. ستون های استوانه ای اغلب در خانه های مدرن ظاهر می شوند. اینها خطوط عمودی واضحی را ایجاد می کنند و استفاده انقلابی از بتن مسلح را به نمایش می گذارند.

سازه‌های
بی‌نظیر

خلق و آفرینش فضایی که در عین زیبا بودن می بایست عملگرا و کارآمد نیز باشد.

هارمونی رنگ

هارمونی رنگ زبان طبیعت برای نشان دادن معنای بین اشیاء می باشد . هارمونی رنگ‌ ها تعادل یا هم‌گونی چشم‌نواز رنگ‌ها را نشان می‌دهد. هم‌جواری رنگ‌هایی که در هارمونی یا هماهنگی با یکدیگر هستند، نظر بیننده را به خود جلب می‌کند و این را می توان از کنار قرار گرفتن عناصر طبیعی در خلقت یافت . مغز انسان جذابیت‌های دیداری و احساس نظم را که در هارمونی به وجود می‌آید درک می‌کند و از آن یک تعادل زنده مجسم می‌کند.

نمایی با شکوه

چیدمان با نظم عناصر در زندگی روزمره، باعث آرامش ذهن میگردد و این را می توان در صنعت دکوراسیون داخلی در عصر جدید یافت .