پروژه ی طراحی داخلی کلینیک الرژی تهران در خیابان طالقانی تهران به مساحت ۱۷۰متر مربع در سبک مدرن و با استفاده از متریال های سنگ با تم گرم و تیره، فضای مناسبی را پدید آورده‌ایم.

طراحی داخلی کلینیک الرژی تهران در خیابان طالقانی تهران به مساحت ۱۷۰متر مربعدر سال ۱۴۰۱

تصاویر بیشتر