پروژه‌ی طراحی داخلی بلانتون که ساختار بسیار جذابی را در عین سادگی پدید آورده است

استفاده از متریال های سنگ و شیشه در طراحی و ترکیب آن با رنگ های خنثی مثل طوسی و خاکستری و سفید، به همراه ریتم منحصر به فرد عناصر، از ویژگی های مهم این اثر می‌باشد.

پروژه‌ی طراحی داخلی و اجرای بلانتون

تصاویر بیشتر