پروژه ی طراحی داخلی و اجرا بلانتون

پروژه‌ی طراحی داخلی بلانتون که ساختار بسیار جذابی را در عین سادگی پدید آورده استاستفاده از متریال های سنگ و شیشه در طراحی و ترکیب آن با رنگ های خنثی مثل طوسی و خاکستری و سفید، به همراه ریتم منحصر به فرد عناصر، از ویژگی های مهم این اثر می‌باشد. پروژه‌ی طراحی [...]