طراحی و اجرای پروژه کارخانه آرین در شهرک صنعتی شهریار در زمینی به مساحت 50/000 مترمربع در آبان سال 1402 آغاز شد

مساحت زیربنای این پروژه 31/000 مترمربع متشکل از دو سوله با مساحت 20/000 مترمربع، اداری 4 طبقه با مساحت 8/000 مترمربع، دو واحد ویلایی هرکدام 500 مترمربع، سه انبار دپو به مساحت 1/500 متربع، پارکینگی با ظرفیت 80 ماشین، خوابگاهی به مساحت 300 مترمربع به همراه امکانات تفریحی و استحراحتگاه که برای کارکنان مجموعه در نظر گرفته شده است و یک فضای اداری مستقل در درون سوله ها به منظور کنترل خط تولید به مساحت 2/500 مترمربع، است.