طراحی و اجرای پروژه اداری آکو، به مساحت 1100 متر مربع در 7 طبقه، در منطقه‌ی شهرک غرب تهران با طراحی به سبک مدرن در سال 1402